Thông tin
  • GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

    Ngành nghề: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống lạnh và phụ tùng ngành lạnh cho xe ô tô và xe buýt.Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND.Tổng giám đốc: Ông LÊ VĂN QUÝ – Thạc Sĩ Luật.Cơ sở vật chất: 1 văn phòng chính và 3 nhà máy.