GIỚI THIỆU
  • Ngành nghề: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống lạnh và phụ tùng ngành lạnh cho xe ô tô và xe buýt.
  • Vốn điều lệ:   120.000.000.000 VND.
  • Tổng giám đốc:   Ông LÊ VĂN QUÝ – Thạc Sĩ Luật.
  • Cơ sở vật chất:   1 văn phòng chính và 3 nhà máy.